ПАРК 10

1-во място в конкурс за нов парк

¬

НАМИРА СЕ В ХАСКОВО

¬

Разрез
Паркоустройствен проект
Парковете са места за трансформация. Предложеният проект представлява трансформация на бивше военно поделение в нова паркова среда в централната част на гр. Хасково. Проектът беше наречен „Парк 10“, с уважение към историята и поставеният там монумент на Десети родопски полк, който заема ключова роля в цялостната композиция на парка. Внимателното анализиране на характеристиките на територията и заданието за проектиране, оценката и тълкуването им, бяха база за представения проект и нашата пространствена и тематична концепция. Посредством оценка на градоустройствения план, природните и културни качества на района, предпазливо отразявайки миналото и разсъждавайки върху даденостите на терена, в проектното предложение е заложено желанието на проектантите за създаване на съвременен парк, с придаване на смисъл на това място. Местоположението е създадено от пространствени характеристики, от строителна история, оставена от миналото, от атмосфера, която дава информация за това, от което се нуждаят хората в град Хасково, кое ще бъде подходящо и кое би било вредно в определен момент във времето. Основната цел бе със средствата на архитектурата и ландшафта да се създаде съвременен парк –  едно изпълнено с живот пространство, приканващо всеки да го посети. Градските общности в момента преминават през дълбока промяна. Те стават по-разнообразни в етническо, културно и материално отношение, както и по-възрастни. Градската среда и начин на живот са все по-диференцирани като неравенството между бедни и богати също расте. Следователно, за добро съвмесно съжителство, изпълнените с живот интегриращите обществени пространства са по-важни от когато и да било. Публичните пространства представляват ефективен и сравнително евтин начин за сплотяване на общностите и приемане на живота заедно и в мир в градовете. Ефективен, в този контекст, означава способността да се привлекат различни сегменти от населението, да се подслонят разнообразни функции, и по този начин да се предложи на хората оживено място с безгрижна и сигурна атмосфера. Парковата среда, предвидена в проекта, трябва да даде възможност за един основен момент в градския живот – срещи между непознати. Целта на идейния проект за е да бъдат накарани колкото е възможно повече хора да посещават парка, защото той предлага почивка, разнообразие, спорт и изненади, и защото той олицетворява начина на живот в гр. Хасково. Търсейки отговор на тези въпроси, с проекта бяха дадени възможности откритите пространства да се превърнат в сцени на градския живот – сцени, които се използват ежедневно и интензивно и имат значение за хората. Чрез този „перформативен“ подход, обръщайки се към човешкия мащаб се постарахме да създадем обществено пространство, изпълнено с живот. Разбира се, това не се случва автоматично. Постарахме се проектът да бъде повече от съвременен и концептуално оригинален за времето си по отношение на формата. Дизайнът на парковата среда съдържа силна пространствена концепция и усъвършенствана идея за „място“ – като социално пространство. Внимателно е обмислено какви да са съотношениеята между форма и функция, програма и оживеност, дизайн и популярността на мястото, както и отъждествяване между форма и функция, програма и оживеност и възможности за участие. И естествено – как да бъдат накарани хората да се чувстват щастливи в това ново обществено пространство. „Парк 10“ е проектиран да събира хората заедно. Той трябва да повиши усещането за социална близост и споделена идентичност. Създадената със средствата на ландшафтната архитектура отпускаща атмосфера, ще допринесе за облекчаване на социалното напрежение и дори ще предотврати повишаването му. За тази цел е необходимо да се насърчава комуникацията по целесъобразен начин и да се създаде чувство за единство. „Парк 10“ е предвиден да събира хора, които иначе никога няма да знаят за другия. Хората трябва да искат да извършват дейности в парка: да се наслаждават на живота и да се покажат, да позволят на другите да покажат своите възможности и хобита. За тази цел трябва да има някой, които прави нещо и друг, който го наблюдава и дори му се възхищава. Това води до взаимодействие и комуникация между хората.
3d визуализация
Паркоустройствен проект
Menu
BG EN DE
error: ALL RIGHTS RESERVED!