КЪЩА БОЯНА

Близо до природата

¬

ТОПЛАТА КЪЩА ОТ СТУДЕН БЕТОН

Къщата е в тесен и дълъг имот, със застроена площ на кота ± 0,00 – 81,00м2. В бетонната сърцевина на конструкцията (стоманобетонни плочи) е предвидено да се включи система за отопление и охлаждане на REHAU. Принципът на закаляване на бетонната сърцевина се основава на използването на масата за съхранение на строителни части. Закаляването на бетонното ядро спомага за натрупването, характерно за масивните части на сградата, чрез тръби, които се грижат за охлаждане или загряване на водата. Реализирана и “безкрайна” батерия. Поради своята икономичност закаляването на бетонното ядро е актуална тенденция в климатичната технология. Системата осигурява редица предимства:
– Ниски инвестиционни и експлоатационни разходи;
– “Леко охлаждане” без течение;
– Намалена смяна на въздуха, когато се комбинира с технически въздушни инсталации в помещението (рекуператор);
– Използване на алтернативни системи за охлаждане и производство на топла вода;
– Ниска и енергийно щадяща температура на входа на системата.

Къща в Бояна
Къща в Бояна
проектиране на къщи София
Концепция & визуализация
Вече завършената къща
проектиране на къщи София
Menu
BG EN DE
error: ALL RIGHTS RESERVED!